Aanmelden zij-instroom 2020 - 2021

 

Dit jaar kunnen er 12 leerlingen via zij-instroom aangemeld worden voor VMBO-T, HAVO en VWO. (We hebben helaas geen VMBO-B, VMBO-K of LWOO licentie).

Met deze zij-instroom willen wij de beoogde mix van leerlingen, een afspiegeling van de maatschappij, creëren in de stamgroepen. Voor deze groep leerlingen staan wij open voor leerlingen uit groep 7 die vervroegd naar het voortgezet onderwijs kunnen en voor leerlingen die dit jaar al in het voortgezet onderwijs zaten en die komend jaar (weer) naar de eerste of tweede klas gaan. 

 

NB Leerlingen uit groep 8 kunnen alleen via de kernprocedure (loting & matching) inschrijven. 

 

Agora is een geschikte plek voor leerlingen die:

•  Houden van uitpluizen, nieuwsgierig zijn, zich verwonderen;

•  Zich willen ontwikkelen in het doen van onderzoek met een groeiende mate van

    zelfstandigheid;

•  Bereid zijn om samen te werken en andere leerlingen te helpen;

•  Met respect kunnen omgaan met de medeleerlingen en de rest van de community.  

 

Procedure

 

NB Wij kunnen onze zij-instroom pas bepalen op het moment dat duidelijk is welke leerlingen via de kernprocedure worden aangenomen. Daarom zal de volgende stap plaatsvinden vanaf maart/april, je kunt je tot half juni inschrijven. 

 

  • Leerlingen die passen in de beoogde mix zullen een uitnodiging ontvangen voor een intake-/kennismakingsgesprek. 

  • Op basis van de gegevens en het gesprek zal de aannamecommissie een besluit nemen over de plaatsing.